torb naturlandia.jpg

 

Ahir, primer de setembre hem presentat denúncia al Servei de Policia d'Andorra, per la mort el passat 14 de juny de l'ós Torb, contra els responsables directes i subsidiaris, com així contra els propietaris de les instal·lacions de Naturlandia.

Denunciem que per causes de manca de manteniment i compliment de les mesures de seguretat en el tancat dels ossos així com que no es van realitzar les tasques diàries d’inspecció ocular, no es va mantenir l’os dins el tancat, i per aquest motiu es va causar el dany irreparable de la mort de l’os. L’os mort és una espècie referenciada al Reglament d’espècies animals protegides, del  Decret del 5-06-2013 d’aprovació del Reglament d’espècies animals protegides, com Espècie animal en perill d’extinció,  a més de la conseqüent transcendència social del fet.

Tanmateix també denunciem l’incompliment de les condicions d’atorgament de l’autorització de nucli zoològic, per la manca de manteniment en diversos elements i indrets del recinte del ossos, per no tenir operatiu el recinte destinat a l’aïllament sanitari, i per la manca de manteniment de les tanques elèctriques, posant en perill els animals i els treballadors i visitants.

I hem demanat el tancament immediat, sino definitiu, del parc d’animals.

Almenys fins que s’esbrini com l’os va poder fugir del seu captiveri per evitar noves fugides, per evitar noves situacions de risc per als animals, com pels empleats i visitants i depurar-ne responsabilitats.

 

L’acomiadament de dos treballadors no eximeix als responsables directes i subsidiaris, com així als propietaris, de les seves responsabilitats envers el fet de no complir les seves responsabilitats, i la posada en perill de la resta d’animals, dels treballadors i visitants. Com així  de la seva responsabilitat en la mort d’una exemplar d’una espècie protegida, el Torb.

Butlletí APAPMA

TECOB

logoGirgola.jpg

colom_0_0.jpg
jocnet_0.jpg
runa_0.jpg