____________________________________________________________________

Comunicat oficial de premsa

__________________________________________________________

 

El Govern reprèn la campanya ‘Recicla’ns, però bé!’

El Govern d’Andorra ha decidit donar continuïtat a la campanya Recicla’ns, però bé! que promou la recollida selectiva entre la ciutadania, i que va donar molts bons resultats durant la primera edició.

La campanya, impulsada pel Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, tindrà presència a totes les parròquies, s’iniciarà el proper dimarts 29 de gener i tindrà una durada d’un mes. En aquesta ocasió, un equip de quatre informadors prioritzarà la presència a punts cèntrics i amb molt trànsit de persones, per aconseguir la màxima visibilitat i difusió entre la població.

Els informadors també duran a terme accions de sensibilització a la sortida d’escoles, centres de secundària i espais d’activitat per a joves, per fer arribar la campanya a la franja de menors de 25 anys.

Les accions dels informadors se centraran en el sistema de gestió de residus i es destacarà el servei de les deixalleries mòbils, com separar correctament els residus per fracció i es donaran consells per incorporar la separació dels residus al dia a dia, ja que del 20% d’andorrans que reconeixen no reciclar, un 10% no ho fa per motius pràctics (falta d’espai a la cuina o llunyania dels contenidors).

A més, per donar suport a la tasca dels informadors, el Govern reeditarà 4.000 tríptics informatius sobre com reciclar correctament, i es manté en funcionament el web www.mediambient.ad/reciclabe on es pot consultar on dipositar cada residu.

Cal recordar que la primera edició de la campanya Recicla’ns, però bé! va tenir una gran acollida, gràcies a la proximitat a la ciutadania dels informadors i accions a peu de carrer. Així, es va assolir l’objectiu d’arribar al 25% de les llars de tot el territori andorrà. Els informadors van visitar 23.620 llars, 250 punts verds de les 7 parròquies, les 7 deixalleries mòbils i van poder informar 7.723 persones sobre la correcta separació de residus per millorar els índex de recollida selectiva.

Amb aquesta campanya, el Govern dona resposta als objectius marcats per la tercera revisió del Pla Nacional de Residus per al període 2017-2020, que indiquen que, malgrat que a Andorra se separen els residus generats per sobre de la mitjana de la Unió Europea, encara es pot millorar en l’àmbit del reciclatge.

Butlletí APAPMA

TECOB

logoGirgola.jpg

colom_0_0.jpg
jocnet_0.jpg
runa_0.jpg