KPMG.jpg

Mitjançant la present, volem informar a la ciutadania que, prosseguint amb el nostre  objectiu de poder esclarir la realitat dels fets que van envoltar la construcció del forn incinerador i que per tant es procedeixi a instruir la denuncia i querella que vam presentar els anys 2017 i 2018, respectivament, en data 29 d'abril hem presentat recurs d’apel·lació per davant del Tribunal Superior de Justícia, Sala Penal, contra l’Aute del Tribunal de Corts de data 3 d’abril del 2019 que havia desestimat l’incident de nul·litat d’actuacions que havíem plantejat en data 26 de febrer del 2019. Considerem que la negativa a investigar els fets que van envoltar la construcció del forn incinerador vulneren els nostres drets fonamentals d’accés a la jurisdicció i a obtenir una decisió judicial degudament fonamentada en dret.

Butlletí APAPMA

TECOB

logoGirgola.jpg

colom_0_0.jpg
jocnet_0.jpg
runa_0.jpg