apapmaAPAPMA el 1981 va iniciar una campanya per regular la caça i en particular la caça de l’isard amb els criteris de que la caça és un dels temes més importants, i alhora controvertits, per a l’opinió pública andorra.

En tractar aquest tema, hi ha generalment dues postures oposades.  D’una banda, els caçadors, seguint la seva tradició, volen continuar caçant, i d’una altra banda, els proteccionistes pretenen prohibir la caça.

La postura d’APAPMA es troba en un punt intermedi. APAPMA defensa la caça, però d’una forma controlada.

Per aixó, APAPMA proposà la creació d’un pla de caça, regulat per una llei de caça, per controlar els animals que poden ser caçats i protegir les espècies autòctones en perill d’extinció.

Per tal d’impulsar fermament aquest pla, APAPMA començà una campanya de recollida de signatures per donar suport a la seva creació.

APAPMA va recorrer la llei de caça de juliol de 1991 que modificava l’anterior de 1985 fent al·legacions contra la seva incongruència en temes de protecció i caça, els seus aspectes desproteccionistes i la vulneració i aprofitament dels recursos naturals.

Finalment l’any 2000 es va assolir el Pla de caça i es va regular la caça.

Butlletí APAPMA

TECOB

logoGirgola.jpg

colom_0_0.jpg
jocnet_0.jpg
runa_0.jpg