APAPMA l’any 1993 va engegar una campanya de recollida de piles amb l’objectiu inicial de conscienciar i involucrar a tota la població, creant les infraestructures necessàries per a facilitar la recollida de piles, posant les bases que permetien desenvolupar posteriorment programes de recollida continuada de piles, medicaments, olis, vidre, etc. , creant i col·locant contenidors en gasolineres, grans magatzems, zones d’aparcament, botigues, etc. 

Es va crear un sistema de recollida, implementant les infraestructures necessàries i marcant les pautes a seguir pel manteniment d’aquest servei que posteriorment van assumir i seguint fent les Administracions públiques amb el suport de empreses privades.

Butlletí APAPMA

TECOB

logoGirgola.jpg

colom_0_0.jpg
jocnet_0.jpg
runa_0.jpg