Ciutadans en Acció


L'associació APAPMA i el MOVIMENT RESPIREM SENSE FUM Respectivament varem impulsar conjuntament amb les Associacions ACU, ADMA, ARA, LAIKA, GRUP D'AMICS DELS ANIMALS , AT AC , SAT i USD' A , i els col·lectius GAYAANDORRA, VEINS DE LA COMELLA, i altres ciutadans de plataforma d'actuació conjunta !! CIUTADANS EN ACCIO ¡¡.
Ens varem constituir en un grup d' acció reivindicatiu davant el menyspreu Palesat per el Govern i per la majoria política que en aquell moment era majoria en el Consell General, arrel del tancament del forn incinerador de la Comella, el dia 22 d' octubre del 2002 , a causa del elevar grau de contaminació , mil vegades mes gran que el permès per les normes de L'Unió Europea.


Els objectius principal s que preteníem assolir , eren transmetre a la resta de Ciutadans i als components de les Institucions Politiques d'aquest País que Volguessin escoltar-nos, que volíem que Andorra fos un País plenament Responsable i solidari en matèria de gestió de residus , i per tant NO VOLIEM UN NOU FORN INCINERADOR i SI estàvem a favor per un PLA NACIONAL DE RESIDUS , que contingues com a criteris definidors EL TRIATGE I EL RECICLATGE.Ciutadans en Acció

També demanàvem al Govern un calendari d'actuacions , dins d'unes Condicions de plena objectivitat i d'imparcialitat , que sotmetés a un seriós Control i seguiment epidemiològic a tota la població d' Andorra i de forma prioritària a LES PERSONES MES EXPOSADES segons l’informe sobre contaminació de dioxines publicat pel Govern.


També varem demanar que s'elaboressin uns estudis aprofundits sobre la contaminació del aire , de la terra , dels animals que hi peixen , com també dels aliments que se’n deriven i de l'aigua de tot el Principat.
Per manca d'entesa amb les Institucions , ENS VAREM COMPROMETRE A efectuar totes aquelles actuacions que estiguessin al nostre abast , per tal de poder obtenir els esmentats estudis i avaluacions.
D'altra part, varem REQUERIR EXPRESAMENT que les persones que ens van abocar a dita situació, assumissin les corresponents responsabilitats politiques.


CIUTADANS EN ACCIO varem dur a terme, diferents accions en matèria de responsabilitat derivada de la gravíssima situació provocada per la negligent gestió de l’antic forn incinerador de la Comella .
La primera acció va esser la manifestació en contra de la nova incineradora el dia 21 de novembre de 2002 , dijous a les 13.30. a les portes de l'Edifici de Govern d' Andorra la Vella. L'acte de protesta va esser el mes multitudinari de l'historia recent del nostre País. La manifestació va aplegar mes de cinc-centes persones segons els Servei de la Policia, el doble segons els nostre acurat recompte.

Ciutadans en Acció

Butlletí APAPMA

TECOB

logoGirgola.jpg

colom_0_0.jpg
jocnet_0.jpg
runa_0.jpg