El govern esta portant a terme el Pla sectorial d'infraestructures verdes d'Andorra.


Actualment estan en la segona fase que consisteix en la realització de consultes a la població, a l'administració i a agents privats amb l'objectiu d'informar de l'estudi i recopilar informació que pugui ser d'interès per tal de poder completar la informació que disposen fins al moment i amb la qual han començat a treballar en una primera proposta de xarxa d'infraestructures verdes d'Andorra (primera fase). Aquesta primera proposta és una base de treball de partida, com un esborrany, per completar i modificar segons els resultats de la participació ciutadana. Posteriorment hi ha dues fases més per tal de definir definitivament la xarxa i totes les seves característiques (fase 3) i , en darrer lloc, per crear el document en format legal per ser aprovat pel Govern (pla sectorial).

 

Per aixo us convidem a vistar la web del pla i participar fent les vostres aportacions, com aixi hem fet nosaltres com Associació.

 

 

 

Us agrada recórrer Andorra a peu o en bicicleta? Coneixeu espais o senders d'un valor paisatgístic interessant ?

Voleu participar en el disseny de la nova xarxa d’infraestructures verdes ?


El Govern està elaborant la Xarxa d’infraestructures verdes, que defineix un conjunt d’itineraris continus i d'espais oberts de gran interès paisatgístic, ambiental i cultural que permeten la mobilitat sostenible i contribueixen a millorar la qualitat ambiental del territori andorrà.

Aquesta xarxa es vol elaborar amb la participació de la ciutadania i dels agents públics i privats del territori. Per aquest motiu, s’ha posat en funcionament un web informatiu amb un qüestionari senzill perquè doneu la vostra opinió i les vostres expectatives: (
http://www.mediambient.ad/infraestructuresverdes)

Us animen doncs a consultar el web i a respondre el qüestionari.


Moltes gràcies per fer-ho possible!


cid:_2_0B19BA380B19A9B0002A3AD8C1257ECA    cid:_1_0B19BC800B19A9B0002A3AD8C1257ECA

cid:_2_0B19BEC80B19A9B0002A3AD8C1257ECA 

 

 

Butlletí APAPMA

TECOB

logoGirgola.jpg

colom_0_0.jpg
jocnet_0.jpg
runa_0.jpg