Politica de privacitat

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

El responsable és l’Associació Protectora d’Animals Plantes i Medi Ambient (en endavant “APAPMA”) amb domicili a l’Av. d’Enclar 118 baixos AD500 Santa Coloma.

En cas de dubte o consulta sobre qualsevol aspecte sobre la privacitat podeu comunicar-vos a la nostra adreça postal o per la nostra adreça electrònica apapma@apapma.org

Dades de contacte Postal;  

ASSOCIACIÓ PROTECTORA D’ANIMALS, PLANTES I MEDI AMBIENT APAPMA

Adreça: AV D’ENCLAR NÙM.118 BAIXOS

                   AD500 SANTA COLOMA, ANDORRA LA VELLA

Coreu electrònic: apapma@apapma.org

Com hem obtingut les seves dades de caràcter personal?

Les seves dades de caràcter personal han estat obtingudes a través de les relacions prèvies que ha mantingut amb APAPMA, o amb motiu de les relacions que manté en l’actualitat amb la nostra entitat, bé per la seva condició de soci, per haver estat donant, haver participat en alguna de les nostres campanyes, ser o haver estat voluntari, activista o col·laborador o bé per haver sol·licitat que li enviéssim informació promocional sobre les nostres activitats, campanyes i iniciatives.

 

També és possible que un tercer ens hagi donat les seves dades. Com a norma general tan sols tractem les dades que ens faciliten els titulars d’aquestes, però en certs casos rebem dades per part de tercers. En cas que ens aporti dades de terceres persones de les quals no sigui titular, deurà amb caràcter previ, informar i sol·licitar el seu consentiment a les citades persones, eximint de qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

Quines dades personals tractem?

Depenent de la natura de la nostra relació amb vostè, tractarem dades en major o menor mesura, sent aquests necessaris, adequats i pertinents a tot cas, d’acord amb la finalitat perseguida.

Segons l’exposat anteriorment, podem tractar les següents dades:

 • Nom
 • Cognoms
 • Passaport/Document d’identitat
 • Adreça de correu electrònic
 • Data de naixement
 • Numero de telèfon
 • Sexe
 • Adreça postal
 • Aportació econòmica
 • Dades bancàries
 • Informació que ens ha subministrat per a l’exercici del voluntariat
 • Imatge pròpia*

 

*En alguns casos sol·licitarem el seu consentiment exprés per a la utilització de la seva imatge, però, en altres ocasions, com en la realització d’esdeveniments i/o activitats que són gravats i/o fotografiats per a promocionar la nostra activitat en XXSS i la present WEB, no és logísticament possible sol·licitar el consentiment de tots els assistents, pel que t’informem que en cas de no voler aparèixer en el nostre contingut audiovisual, et demanem per favor que ens ho comuniquis directament.

En qualsevol cas, la seva imatge apareixerà de forma accessòria, en plans generals, aplicant les mesures de seguretat tècniques i organitzatives a la nostra disposició per a protegir la teva privacitat.

Si has visualitzat una imatge en la qual aparegui la seva persona, i no desitja seguir sortint, posis en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic apapma@apapma.org i atendrem la seva sol·licitud en el menor temps possible. Tanmateix, en els esdeveniments podeu manifestar la vostra oposició davant el personal d’APAPMA i farem tot el possible perquè la seva imatge no sigui publicada.

Si és voluntari i participa amb nosaltres de forma activa, tractarem aquelles dades addicionals que voluntàriament ens faciliti durant les futures relacions i interaccions que mantingui amb APAPMA, inclosos els que ens aporti mitjançant una xarxa social o una altra aplicació. Aquestes dades depenen de la seva pròpia configuració de privacitat, ús de la xarxa social o aplicació, així com de les polítiques de privacitat pròpies de cada xarxa social o aplicació, per el que li recomanem llegir-les amb antelació abans de facilitar-nos dades a través de les esmentades xarxes socials o aplicacions.

A més a més, en navegar per la nostra web podem tractar la seva IP, quin sistema operatiu o navegador utilitza, i inclús la duració de la seva visita, però sempre de forma anònima, amb la finalitat de realitzar anàlisis i millores a la web, així com per a millorar la nostra estratègia comercial.

Per a que tractem les seves dades personals?

Per complir amb els nostres objectius fundacionals, la resolució de problemes globals del medi ambient i impulsar solucions necessàries per a tenir un futur ver i en pau, tractem les seves dades en funció de si sou soci, donant, voluntari, col·laborador, . . .  amb les següents finalitats:

 • Enviar informació sobre APAPMA que pugui ser del sèu interès, d’acord amb el seu consentiment o a la nostra relació amb vostè. En cas que la nostra relació amb vostè acabi li comunicarem que volem continuar enviant-l’hi informació, i així ho farem a menys que ens manifesti el contrari.
 • Donar resposta a les peticions d’informació rebudes.
 • Promoure i gestionar la relació d’APAPMA-soci, incloent-hi la col·laboració econòmica mitjançant el cobrament de quotes.
 • Promoure la participació activa a través de la firma de campanyes o peticions i mantenir-lo informat sobre aquestes, o altres iniciatives de naturalesa similar.
 • Fomentar la col·laboració a APAPMA a través de la xarxa de voluntariat.
 • Convidar a actes o esdeveniments que organitzi APAPMA.
 • Realització d’enquestes de satisfacció.
 • Activitats bàsiques d’elaboració de perfils, d’acord amb la informació que directament ens hagi proporcionat, i destinada a assegurar l’acurada gestió de les anteriors activitats.
 • Quan estiguem legitimats ha, sigui per la relació que mantenim amb vostè o sigui per què ens ha donat el seu consentiment, enviar-li comunicacions promocionals sobre activitats, campanyes i iniciatives de natura similar a les que n’hagi participat amb anterioritat*

*Sempre podrà oposar-se a rebre les comunicacions promocionals d’APAPMA.

Podrà fer-ho en tot moment amb un d’aquests modes:

 • enviant un correu electrònic a l’adreça electrònica apapma@apapma.org
 • dirigint una sol·licitud a l’adreça postal d’APAPMA.
 • a través de l’enllaç de baixa a disposició en la part inferior de cada una de les comunicacions que rebi.

En particular, si ets voluntari i participes de forma activa amb nosaltres:

 • Gestió administrativa de les dades dels voluntaris que col·laboren a APAPMA.
 • Cessió de dades a companyies d’assegurances, per a la gestió de l’assegurança de risc d’accident i malalties de les campanyes, activitats, etc.

Per quin motiu podem tractar les seves dades personals?

La base legitimadora per al tractament de les seves dades varia en funció del tipus de relació que tingui amb APAPMA.

Quan el tractament de les seves dades estan relacionades amb el manteniment de la seva relació amb APAPMA com a Soci, donant, voluntari, col·laborador, o altres formes de participació activa, el tractament està legitimat per resultat necessari per donar compliment a les obligacions derivades de la dita relació.

Amb relació a l’enviament d’informació promocional sobre activitats, campanyes o iniciatives d’APAPMA, el tractament pot estar basat, bé en el nostre interès legítim o per la relació mantinguda amb vostè (condició de soci, participació activa en campanyes relacionades. . . ), o pel seu consentiment concret.

Com i per quin motiu podem facilitar les seves dades a tercers?

Mai vendrem, llogarem o cedirem les seves dades personals, però aquestes podran ser facilitats als destinataris que s’indiquen a continuació, pels motius que s’expliquen a continuació:

 • Administracions Publiques; per al compliment de les obligacions legals a les quals APAPMA està subjecta per la seva activitat.
 • Destinataris de peticions i campanyes: Quan signa una petició o participa amb les seves dades amb una acció, el destinatari de la campanya rep d’APAPMA les dades imprescindibles per complir amb les obligacions derivades d’aquestes campanyes, que podran ser; nom, cognoms, passaport/document d’identitat, codi postal i correu electrònic. APAPMA t’informarà en cada campanya dels destinataris d’aquestes.
 • Proveïdors que precisin accedir a les seves dades per a la prestació de serveis que APAPMA hagi contactat als esmentats proveïdors, i amb els quals APAPMA té subscrits els contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals necessaris i exigits per la normativa per a protegir la seva privacitat.
 • Aquelles cessions a tercers que siguin necessàries per a l’organització o coordinació de les campanyes, activitats i iniciatives en les quals voluntàriament participi.
 • En el cas dels voluntaris, a companyies d’assegurances, per a la gestió d’assegurances de risc d’accident i malaltia.

Si en el futur APAPMA realitzarà altres cessions de dades personals, l’informarà oportunament i en cas que resulti necessari l’hi sol·licitarà el seu consentiment.

Realitzem transferències internacionals de dades?

APAPMA té contractats els serveis de proveïdors tecnològics ubicats majoritàriament a Andorra o en l’Espai Econòmic Europeu (“EEE”). Alguns països aliens al EEE estan reconeguts per la Comissió Europea com a garants d’un nivell adequat de protecció de dades d’acord amb les normes de l’EEE, i la llista completa d’aquests països la té disponible aquí.

Per a transferències de l’EEE a països no considerats adequats per la Comissió Europea, si fos el cas, APAPMA subscriurà els contractes, garanties i salvaguardes necessàries per preservar la seva privacitat.

Per a més informació sobre les garanties a la seva privacitat, pot dirigir-se a APAPMA a través de apapma@apapma.org o a través de la direcció postal més amunt indicada.

 

Durant quant de temps guardarem les seves dades?

Les seves dades personals es conservaran mentre es mantingui la seva relació amb APAPMA, i inclòs un cop finalitzada aquesta relació per qualsevol causa durant els terminis de prescripció legals que siguin d’aplicació, si no ens comunica el contrari. En aquest cas, es tractaran a efecte d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals i/o contractuals. Conservarem la seva informació personal el temps necessari o permès en atenció als fins per als quals s’hagin obtingut. Els criteris emprats per determinar les terminis de conservació inclouen les nostres obligacions legals, necessitats estadístiques o el fet que la conservació sigui o no aconsellable en funció de la nostra postura jurídica.

 

Si és menor de 18 anys

Si és menor de 18 anys i utilitza la nostra web o participa en alguna de les nostres campanyes, per favor, no ens enviïs cap dada personal seu ni de la seva família sense l’autorització prèvia dels seus pares o tutors. Si ells estan d’acord, podrà fer-se soci, participar en les nostres campanyes i activitats en la forma en què en cada cas s’indiqui. Demani als seus pares o tutors que es posin en contacte amb nosaltres a apapma@apapma.org si tenen qualsevol dubte.

Quins són els seus drets?

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, a través de les direccions postal i electrònica indicades. Això significa que té dret a;

 • A saber, si estem tractant les seves dades o no.
  • A accedir a les seves dades personals.
  • A sol·licitar la rectificació de les seves dades si són inexactes.
  • A sol·licitar la supressió de les seves dades si ja no són necessàries per als fins per les quals van ser recollides o si ens retira el consentiment atorgat.
  • A sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en alguns supòsits, en aquest cas tan sols els conservarem d’acord amb la norma vigent.
  • A remetre-li les dades que guardem sobre vostè a APAPMA en un format estructurat, d’ús comú o lectura mecànica.
  • A revocar el consentiment per a qualsevol tractament per al qual hagi consentit, en qualsevol moment.

Tanmateix, si considera que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa o els seus drets de privacitat, pot presentar una reclamació:

 • Per a més informació sobre les garanties a la seva privacitat, pot dirigir-se a APAPMA a través de apapma@apapma.org o a traves de l’adreça postal mes amunt indicada.
 • Davant de Agència Andorrana de Protecció de Dades
  C/ Dr. Vilanova, 15-17
  Nova seu del Consell General, planta -5
  AD500 Andorra la Vella
  Principat d’Andorra

Tel. +(376) 808115  Fax. +(376) 808118
apda@apda.ad

Cookies

Aquesta política de Cookies és part inherent de les Condicions Generals i la Política de Privacitat d’aquesta web. L’accés i la navegació en la web, o l’ús dels serveis d’aquests, impliquen l’acceptació de les condicions Generals (i per tant de la Política de Privacitat i Política de Cookies). Per favor, llegeixi-les atentament.

Li agraïm que hagi decidit visitar-nos. Volem que la seva experiència en la web sigui el millor possible, i per aquest motiu hem escrit aquesta Política de Cookies de la forma més transparent possible.

Que són les Cookies?

Les cookies són arxius que contenen petites quantitats d’informació que es descarreguen en el dispositiu de l’usuari que s’utilitza quan visita un lloc web. La seva finalitat principal és reconèixer a l’usuari cada cop que accedeix i ens permet, a més a més, a millorar la qualitat i la usabilitat de la nostra web.

Les coockies son essencials per al funcionament d’internet; no poden danyar l’equip/dispositiu de l’usuari i, si es troben activades en la configuració del seu navegador, ens ajuden a identificar i resoldre possibles errors de funcionament de http://apapma.org/

Tipus de Cookies

Hi ha diferents tipus de cookies. Totes elles treballen de la mateixa manera, però tenen petites diferències:

 1. Cookies de Sessió: Les cookies de sessió durant solament el temps de la seva visita i s’esborren quan tanqueu el navegador. La seva finalitat principal és identificar el tipus de dispositiu, donar suport a la seguretat del lloc web o la seva funcionalitat bàsica. No conté informació personal que ens permeti identificar a una persona.Cookies Persistents o Permanents: S’emmagatzemen en el disc dur del dispositiu i la nostra web les llegeix cada cop que realitza una nova visita a la web: posseeix una data de caducitat o expiració determinada, complida aquesta la cookie deixa de funcionar. Ens permet identificar les seves accions i preferències; analitza les visites i ens ajuda a comprendre millor com arriben els usuaris a la nostra pàgina i millorar els nostres serveis.usuaris a la nostra pagina i millorar els nostres serveis.
 2. Cookies de Funcionalitat: Permeten de recordar decisions adoptades per l’usuari, com el login o identificador. La informació que aquestes cookies recullen s’anonimitza (és a dir, no conte ni el seu nom, ni adreça, ni altres dades).
 3. Cookies de Tercers: Les cookies de tercers són cookies que instal·la un lloc web que és el que s’està visitant; per exemple, les utilitzades per les xarxes socials (com Facebook) o per complements externs de contingut (com Google Maps). A més, algunes empreses de publicitat utilitzen aquest tipus d’arxius per a realitzar un seguiment de les seves vistes a cada lloc en què s’anuncien.Cookies Analítiques: Són cookies que tenen per finalitat el manteniment periòdic i garantir el millor funcionament i servei a l’usuari; recollint dades de la seva activitat.Ús de Cookies per part d’APAPMA

Mitjançant l’accés a la web, accepta de manera expressa que puguem usar aquest tipus de cookies en els seus dispositius. Si desactiva les cookies, pot ser que la seva navegació no sigui optima i algunes de les utilitats de què disposa no funcionin correctament.

 1. Cookies Propies

Amb el fi de reconèixer-l i prestar-li un millor servei, la nostra web utilitza cookies (petits arxius de text que el seu navegador emmagatzema) pròpies. Els avantatges que comporten l’acceptació de les nostres cookies es tradueix en un estalvi de temps. Tanmateix, poden ser utilitzades per reconèixer-lo entre visites successives i així adaptar el contingut que se li mostra, per a obtenir informació sobre la data i l’hora de la seva última visita, mesurar alguns paràmetres de tràfic dins del propi web, i estimar el nombre de vistes realitzades, de manera que puguem enfocar i ajustar els serveis i promocions de forma més efectiva.
Cap cookie pot contactar-se amb el seu número de telèfon, la seva adreça de correu electrònic o amb qualsevol altre mitja de contacte, ni extreure informació del seu disc dur o robar informació personal.

 

COOKIES ESTRICTAMENT NECESARIES

 

Nom

Propòsit

Continguts  dinàmics

Permetre continguts dinàmics en el lloc web ajustats al comportament de l’usuari

 

 1. Cookies de Tercers

La web utilitza cookies de tercers per ajudar-nos a analitzar l’ús que fan els usuaris de la web. La informació que genera la cookie sobre l’ús de la web (inclouen la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada pel tercer en els seus servidors, que en alguns casos poden estar ubicats als Estats Units.
Els nostres partners usaran aquesta informació per conte nostre amb el propòsit de seguir la pista del seu ús de la web, recopilant informes de tràfic web i prestant altres serveis relacionats amb l’activitat de la web i el seu ús d’internet. Podran transmetre aquesta informació a tercers quan així se li requereixi la legislació.

COOKIES ANÁLITIQUES

 

Nom

Propòsit

Google Analytics

Eina d’anàlisis anònim de visites a pagines i altres comportaments web. Per mes informació consulti: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=es&ref_topic=1008008

   
   

 

Des d’APAPMA ANDORRA i en compliment de la normativa legal vigent, posem a la seva disposició la informació que li permeti configurar el seu navegador/navegadors d’Internet per a mantenir la seva privacitat i seguretat en relació amb les cookies. Per això, li facilitem la informació i enllaços als webs de suport oficials dels principals navegadors perquè pugui decidir si desitja o no acceptar l’ús de cookies.Si ho desitja pot refusar el tractament de les dades o la informació refusant l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador. No obstant això, si ho fa, pot ser que no pugui usar la plena funcionalitat d’aquesta web. I en complimentConfiguració de l’usuari per a evitar les Cookies

Així, pot bloquejar les cookies a través de les eines de configuració del navegador o bé pot configurar el seu navegador perquè avisi quan un servidor vulgui guardar una cookie;

 1. Si utilitza Microsoft Internet Explorer, en l’opció de menú Eines > Opcions de Internet> Privacitat> Configuració. Per a saber-ne més visiti http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies y http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
 2. Si utilitza Firefox, en l’opció de menú Eines > Opcions de Internet> Privacitat>Cookies. . Per a saber-ne més visiti http://support.mozilla.org/es/products/firefox/privacy-and-security

 3. Si utilitza Chrome, en la secció de Opcions> Opcions avançades> Privacitat. Per a saber-ne més visiti http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

 4. Si utilitza Opera, en l’opció de Seguretat i Privacitat, podrà configurar el navegador. Per a saber-ne ms visiti http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/