Què fem

Problemes que estem tractant

APAPMA reagrupa i intenta canalitzar els neguit i preocupacions de la societat andorrana envers el patrimoni natural (medi ambient, plantes i animals) des de la sensibilització, la divulgació i la protecció ferma d’aquest. Coopera amb les institucions publiques en matèria d’assessorament, de nous projectes legislatius o de regulació, i participant com a representació de la ciutadania en les diferents i diverses Comissions i Consells existents al nostre País. Com així participant i sent membre de diferent i diversos Comitès, Associacions, Unions internacionals de preservació, promoció, divulgació i protecció del Medi Ambient, les plantes i els Animals.

RESIDUS

FORN INCINERADOR

CAÇA I PESCA

VALL DEL MADRIU