Per APAPMA

El vincle entre el reciclatge i l’escalfament global

Publicat el 15/04/2020

“La meva contribució no farà diferencia!” – Aquesta és la frase amb la qual molts de nosaltres justifiquem la nostra inacció sobre l’escalfament global. En el fons, però, no crec que algú vol deixar un planeta devastat als seus fills. Fins i tot, els que no tenen fills tenen nebots que estimen amb bogeria. És per aquesta raó, que educar i informar a les persones és una de les eines més importants a la nostra disposició per a ajudar a les persones entendre la gravetat del problema i prendre part personal en la seva solució.

Tothom sap que el reciclatge de residus ens permet una gestió de recursos, que suposa la seva preservació per a les generacions futures i, al mateix temps, una reducció de l’impacte causat per la seva extracció. Però la majoria de nosaltres no coneixem el vincle que té amb la lluita contra l’escalfament global i es tracte d’una de les eines principals per combatre’l, juntament amb les fonts d’energia neta, el canvi d’hàbits alimentaris, etc.

En aquest article, ens centrarem només en la contribució directa del reciclatge a la lluita contra l’escalfament global, sense profunditzar en els avantatges d’aquesta pràctica en la protecció dels ecosistemes o la preservació dels recursos. Tampoc tractarem la importància del fet que, un envàs reciclat és un envàs no cremat a la incineradora. Parlarem d’estalvi d’energia i recordeu que aquest es tradueix en una reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Paper

Potser el més important és reciclar el paper, ja que l’ús del paper té un efecte múltiple sobre l’escalfament global.

1. La producció de paper i els seus derivats són el cinquè major consumidor d’energia del món. La producció de paper a partir de materials reciclats utilitza entre un 50% i 65% menys d’energia que la producció de paper nou.

2. Quan el paper no es recicla, el 80% acaba en abocadors on la seva descomposició produeix metà i l’efecte hivernacle del metà és a prop de 30 vegades més potent que el del diòxid de carboni. Diversos estudis han demostrat que els abocadors són la font més gran de metà dels països desenvolupats i que la major part d’aquest metà s’allibera a conseqüència de la degradació del paper.

El reciclatge d’1 tona de paper salva 17 arbres de la tala. No parlarem de l’impacte que la tala d’arbres i el monocultiu d’eucaliptus impliquen als ecosistemes, perquè això es un tema per a un altre article. Només mencionarem que les plantes absorbeixen diòxid de carboni com a part del procés de fotosíntesi. Durant la 21a Conferència sobre l’escalfament global (COP21, París, 2015), la reforestació va ser declarada instrument clau per resoldre la crisi climàtica.

4. La producció de paper reciclat consumeix un 80% menys d’aigua que la producció de paper “nou” i en el tractament de les aigües residuals s’alliberen dos tipus de gasos d’efecte hivernacle: el metà i l’òxid nitrós.

Vidre

Durant el reciclatge del vidre, aquest es tritura i es fon afegint-hi diferents proporcions de matèria primera (sorra). Aquestes proporcions varien segons els diferents requisits de la indústria alimentària. El material de vidre triturat es fon a temperatures més baixes que la sorra, cosa que permet reduir fins a un 40% l’energia consumida, fins a un 20% la contaminació de l’aire i fins a un 50% la contaminació de l’aigua resultant de la producció de vidre a partir de matèries primeres, a més d’allargar la vida dels forns.

La reducció més grossa d’impacte, però, es produeix en reutilitzar ampolles senceres (recordeu la paraula “reutilitzar”, en parlarem més endavant). Tot i que també es consumeix energia, principalment en transportar i rentar les ampolles, l’estalvi d’energia és enorme, podent arribar al 85%.

Alumini

L’alumini s’extreu del mineral de bauxita, on es troba en concentracions molt baixes. Com a resultat, la bauxita s’extreu en enormes quantitats en mines a cel obert que devasten àmplies zones. Per això, que el reciclatge d’alumini redueix fins a un 95% l’energia necessària per produir-lo en comparació amb la seva producció a partir de matèries primeres. I aquí parlem de molta energia: el reciclatge de diverses llaunes d’alumini de refrescos estalvia energia equivalent a la continguda en dos litres de gasolina. A més, en ser un element químic, l’alumini es pot reciclar infinites vegades sense perdre la seva qualitat.

Altres metalls

El reciclatge del ferro (per exemple, llaunes) permet un estalvi energètic del 60%. Només als Estats Units, el reciclatge de ferro i acer estalvia prou energia anualment per il·luminar i escalfar 18 milions de cases. Us presentem l’estalvi d’energia que es produeix per reciclar els metalls més utilitzats:

Alumini – 95%

Coure – 85%

Estany – 60%

Acer – 62-74%

Zinc: 60%

Plàstic

En la producció de plàstics a partir d’envasos reciclats s’utilitza només el 10% de l’energia necessària per produir plàstics a partir de matèries primeres. Per altra banda, la crema de residus de plàstic per a la producció d’energia, coneguda com a “aprofitament energètic”, no és una opció sostenible i en cap cas és pot considerar reciclatge. El reciclatge del plàstic estalvia el doble d’energia que es guanyaria cremant-lo, encara que tingui un cost econòmic degut a la multitud de tipus de plàstics que s’han de separar. a més, cal afegir que durant la seva crema s’alliberen dos tipus de gasos d’efecte hivernacle: diòxid de carboni i òxid nitrós, a més d’altres substàncies extremadament nocives.

La trampa de reciclatge

El reciclatge presenta una trampa en què cauen moltes persones. Pensen que “no passa res” si generem més residus, ja que després els podem reciclar. I aquí és el millor moment de parlar dels tres factors clau per al desenvolupament sostenible: reduir l’ús, reutilitzar i reciclar, coneguts com a les tres “R”. I no estan ordenats en aquest ordre per accident. La reducció més grossa d’impacte es pot aconseguir reduint l’ús, ja que en primer lloc significa produir menys. A més, des d’una perspectiva personal, ens pot ajudar a estalviar alguns diners. Després, la reutilització dóna vida nova a les coses que amb poca o cap energia invertida, adquireixen un nou propòsit. Finalment, el reciclatge també s’associa a una reducció important d’energia.

Esperem que aquest article hagi estat suficient per convèncer-vos de la importància del reciclatge com a eina per combatre l’escalfament global. En resum, quan els Estats Units van assolir una taxa de reciclatge del 30% dels seus residus, la reducció d’emissions va ser equivalent a la retirada de 25 milions de vehicles de les carreteres.

La informació continguda en aquest article ha estat recollida de diverses fonts. Les dades poden variar segons els països i les regions, i segons les tecnologies i les infraestructures disponibles. Els càlculs d’estalvi d’energia tenen en compte els costos energètics d’extreure, transportar i tractar matèries primeres reciclades i noves. Acollim totes les correccions i addicions que pugueu fer als comentaris.

Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en email
Compartició en whatsapp
APAPMA

APAPMA

Entitat civil fundada el 1989, que te per objectiu la protecció del medi ambient, les plantes i els animals, com així la salut publica.

Utilitzem cookies per a millorar la teva experiència. Entenem que hi estas d'acord si continués navegant