torb naturlandia.jpg

 

Ahir, primer de setembre hem presentat denúncia al Servei de Policia d'Andorra, per la mort el passat 14 de juny de l'ós Torb, contra els responsables directes i subsidiaris, com així contra els propietaris de les instal·lacions de Naturlandia.

Denunciem que per causes de manca de manteniment i compliment de les mesures de seguretat en el tancat dels ossos així com que no es van realitzar les tasques diàries d’inspecció ocular, no es va mantenir l’os dins el tancat, i per aquest motiu es va causar el dany irreparable de la mort de l’os. L’os mort és una espècie referenciada al Reglament d’espècies animals protegides, del  Decret del 5-06-2013 d’aprovació del Reglament d’espècies animals protegides, com Espècie animal en perill d’extinció,  a més de la conseqüent transcendència social del fet.

Tanmateix també denunciem l’incompliment de les condicions d’atorgament de l’autorització de nucli zoològic, per la manca de manteniment en diversos elements i indrets del recinte del ossos, per no tenir operatiu el recinte destinat a l’aïllament sanitari, i per la manca de manteniment de les tanques elèctriques, posant en perill els animals i els treballadors i visitants.

I hem demanat el tancament immediat, sino definitiu, del parc d’animals.

Almenys fins que s’esbrini com l’os va poder fugir del seu captiveri per evitar noves fugides, per evitar noves situacions de risc per als animals, com pels empleats i visitants i depurar-ne responsabilitats.

 

L’acomiadament de dos treballadors no eximeix als responsables directes i subsidiaris, com així als propietaris, de les seves responsabilitats envers el fet de no complir les seves responsabilitats, i la posada en perill de la resta d’animals, dels treballadors i visitants. Com així  de la seva responsabilitat en la mort d’una exemplar d’una espècie protegida, el Torb.


farga.jpgEl proper dissabte dia 26 d’agost 2017 hem organitzat una sortida per la vall del MadriuPerafita-Claror juntament amb Patrimoni Cultural de Govern d’Andorra. La sortida "La farga d'Escaldes i el paisatge siderúrgic del Madriu" ens explicarà l'impacte que va tenir l'activitat siderúrgica a la Vall del Madriu-Perafita-Claror i en la modelació recent del seu paisatge. Sortirem a les 9.00 del circuit de les Fonts i anirem seguint el camí fins arribar a la Farga. Tornarem pel mateix camí, i comptem estar al punt de sortida cap a les 16.00 La sortida serà gratuïta però amb un aforament limitat. Us podreu inscriure a portal@madriuperafita-claror.ad.

 

Recomanem un mínim de condició física, portar roba i calçat adequat per caminar per la muntanya, menjar i beguda i protecció contra el sol. Sortida no recomanada a persones amb dificultats físiques ni per infants menors de 8 anys.


runners arinsal.jpg

Aquest cap de setmana es portarà a terme la X RUNNERS LA MASSANA.

El que va començar com una activitat a la festa Major d’Arinsal, ara, “clenbluterada” per VallNord portarà uns 600 participants, aproximadament, a pujar des del Part del Colat a la Massana fins al poble de Pal riu a traves.

Segons ens han informat des del Ministeri de Medi Ambient, qui ha donat el seu beneplàcit, els organitzadors han  presentar una estudi d'impacte ambiental on es preveuen mesures preventives i correctores si escau. Els marges no es veuran afectats i el públic es quedarà fora del riu.

Es farà una recollida de residus al finalitzar i no posaran xarxes o altres perillosos per la fauna que habita al riu.

 

Esperem que tot succeeixi com ens diuen i que sigui una jornada lúdica i no malmeti els nostre riu.


Medi Ambient conclou l’expedient de l’os amb una sanció de 6.000 euros a Camprabassa

El Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat ha finalitzat l’expedient sancionador incoat a la societat Camprabassa amb motiu del cas de l’os que va fugir del seu tancat i va ser abatut per un treballador del parc. L’expedient s’ha conclòs amb la imposició d’una sanció de 6.000 euros a la societat per manca de manteniment i compliment de les mesures de seguretat en el tancat dels ossos.

El cap de Govern, Antoni Martí, ha informat, aquest dimarts al cònsol major de Sant Julià de Lòria i president de Camprabassa, Josep Miquel Vila, de la finalització de l’expedient sancionador del Departament de Medi Ambient. En aquest sentit, s’ha recordat que des del parc ja es van aplicar accions correctores de les mesures de seguretat i que es va procedir a l’acomiadament del director i el sotsdirector del parc.

L’expedient proposa una sanció de 6.000 euros que respon a la comissió de dues infraccions greus, sancionades cada una d’elles amb 3.000 euros, que és la quantitat màxima prevista a la Llei de tinença i de protecció d’animals.

En primer lloc, s’apunta que no es van realitzar les tasques diàries d’inspecció ocular, no es va mantenir l’os dins el tancat i es va causar el dany irreparable de la mort de l’os, a més de la conseqüent transcendència social del fet. A més, es constata que disposava de prou mitjans humans en el moment de l’incident per poder aplicar el pla d’emergència establert.

La segona infracció greu correspon a l’incompliment de les condicions d’atorgament de l’autorització de nucli zoològic, per la manca de manteniment en diversos elements i indrets del recinte del ossos, per no tenir operatiu el recinte destinat a l’aïllament sanitari, i per la manca de manteniment de les tanques elèctriques.

En l’expedient conclòs pel Departament de Medi Ambient no es determina per on va sortir l’animal, però sí que es constata que la xarxa metàl·lica del tancat no estava subjecta al terra, que les distàncies mínimes entre la primera tanca elèctrica i el terra no complien amb les condicions de l’autorització, que no s’ha demostrat si la tanca estava electrificada en el moment de la fugida, que no s’havia realitzat la inspecció ocular diària dels tancats per part del personal del parc i que no es van complir els procediments establerts.


Ara fa uns mesos, al gener 2017, ens va arribar a l'Associació una alerta sobre unes obres que s'estaven realitzant al poble de PAL i que afectaven al riu en el seu tram al pas per al Quart.

Ens hi vam desplaçar, fotografiar i informar al Ministeri de Media Ambient. Aquest fan fer les oportunes accions i confirmacions de que tot els que s'estava portant a terme era legal i el mes apropiat per al medi ambient que es podia per portar a terme el projecte. En cap cas es va valorar si era el mes adient a nivell interès mediambiental, tant sols com es podia minimitzar el seu impacte.

Ara al maig, i realitzant el seguiment de l'obra, vam realitzar mes fotografies i vam demanar mes informació al Ministeri, qui molt amablement, ens va convocar a una reunió per tractar aquesta assumpte.

Les conclusions que ens van donar, i que hem d'acceptar, es que tot i la gran transformació que ha patit el riu al pas pel po0ble de PAL, s'ha millorat la capacitat de desguàs d'aquest i que es realitzarà un envelliment dels marges per a naturalitzar-lo, i que segons ens diuen quedarà inclús millor que abans a nivell impacte visual.

De la reunió també vam extreure que aquesta obra que afecta al riu es fa per poder donar accés a una unitat d'actuació d'una zona urbanitzable consolidada al costa del poble de PAL. Sembla que aquest zona va ser consolidada abans de l'entrada en funcionament dels POUP, segurament va entrar, amb la gran onada de projectes, just abans de la moratòria. Suposem.

El fet es que la obra realitzada s'adequa a llei i a la resta de reglaments i actuacions que ha de complir. Això no vol dir que com Associació i estiguem d'acord, però es del tot legal.

Es mes, cal dir, que la propietat o promotor de la urbanització, sense tenir-ne obligació, preveu mantenir els marges i bosc de ribera com així uns corredors dins la zona urbanitzable.

 

La nostra actuació com Associació a partir d'ara es reduirà a fer el seguiment de la urbanització i intentar que aquesta es porti a terme lo mes respectuosament possible amb l'entorn, el paisatge i el medi ambient, i si fos el cas intentant fer aportacions en benefici de tots els implicats.


Butlletí APAPMA

TECOB

logoGirgola.jpg

colom_0_0.jpg
jocnet_0.jpg
runa_0.jpg