COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE LA CAÇA

SESSIÓ DEL DIA 15 DE NOVEMBRE DE 2012
12.30h a la sala de reunions de Patrimoni Natural

ORDRE DEL DIA
           
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta del 14 d’agost del 2012.
-  Aprovada per unanimitat. (Per una dificultat no i vam poder assistir)

2. Balanç de la setmana de l’isard 2012.
-  El desenvolupament ha estat correcte. Es manifesta i es debat el fet que el nombre de mascles abatuts és el doble que el de femelles, i es conclou que els caçador enfront el nombre d’isards prefereixen abatre un mascle pel trofeu.
-  La FACIP (Federació Andorrana de Caça i Pesca) comenta el malestar d’una part dels caçadors per l'obligatorietat de l’ús de l’armilla/gorra. El sr. Ministre de forma tallant recorda que es per davant de tot una mesura de seguretat.
-  Ens informen que la setmana anterior a la de la caça des del Govern es va passar a hotels i oficines d'informació com al comerç la recomanació d'informar als turistes que durant la setmana de caça es aconsellable, en cas de desplaçar-se per la muntanya, dur roba d’alta visibilitat.


3.  Problemàtica amb els danys causats per porcs senglars i díptic informatiu.
-  Se’ns presenta; Consideracions i propostes de canvis en la gestió de les declaracions i dels danys causats per el porcs senglars.
-  Es realitzarà una consulta jurídica per si és escaient la modificació que permetria a un propietari/caçador o caçador escollit pel propietari poder caçar de nit i sense acompanyament.
-  El Sr. Ministre demana que en la modificació s’estableixi uns metres quadrats mínims de  la zona de no seguretat per a poder donar la autorització.
-  S’esvaeix el dubte i queda clar que primer es realitzen les batudes  desprès els tirs.
-  Es mirarà si des de la besant tècnica/legal es pot ampliar la zona autoritzada del tir quant el terreny adjacent per on accedeixen els porc senglars sigui terreny cinegètic comú.

4.  Proposta per incloure un representant de l'Associació de Pagesos i Ramaders del Principat d'Andorra a la CSC.
-  S’aprova per unanimitat. S’estudiarà com cal modificar la llei per a donar-los la representativitat i el dreta a vot. La modificació es portaria a terme en quant, per altres motius, s’hagués de modificar la llei.

5.  Altres temes.
-  Des de Govern se’ns informa que realitzada la reunió amb la fundació Bomosa, a petició de la FACIP, en relació a subvencionar la construcció i posada en funcionament de una granja de perdiu xerra, aquesta ha declinat participar-hi ja que el fet de criar animals per desprès ser abatuts quasi immediatament desprès de la seva alliberació en temporada de caça, topa amb els seus objectius com a fundació. La FACIP comenta que continuaran buscant finançament. Comentem que potser si l’objectiu no fos disposar de peces per a la caça la fundació s’ho podria repensar i per que no, si es el cas, fer una prohibició o moratòria d’alguns anys a la caça de la perdiu. Ningú va dir res, es passa al següent punt.
-  La FACIP demana que en cas de caça una peça malalta, en que molts caçadors la rebutgen, si seria possible substituir-la per una altra. I en cas d’estar en acció de caça i veure un animal malalt abatre’l sense perdre la anella  peça adjudicada. Govern o refusa, ja que es interessant que hi hagi individus malalts per enfortir la cabana creant defenses.
-  La FACIP demana si seria possible fer caça menor als vedat. Desprès d’un petit intercanvi de idees es desestima per injustificat i per el gran volum de feina que comportaria per a la administració sense cap motiu evident.
-  Ressorgeix el tema de les batudes de porcfer, la FACIP demana poder establir al calendari batudes d’aquesta espècie. Govern respon que no cal ja que cada cop que un particular o comù en demanen una, per destroces forestals per exemple, el Govern sempre ha donat permís.
-  La FACIP demana revisar la llei ja que consideren que hi ha diferents faltes o accions tipificades en el mateix grau de importància que en la realitat no la tenen, com el fet d’entregar les anelles no utilitzades durant la setmana de caça de l’isard. Govern es compromet a revisar les faltes en els nivells de lleus, greus i molt greus.
-  La FACIP demana que es modifiqui el reglament/llei que imposa per a poder estar en acció de caça el tenir i portar el permís i l’anella. Concretament en aquells cassos on en una colla amb mes d’una anella el caçador que ja ha utilitzat la seva no hagi de marxar cap a casa. S’estudiarà la possibilitat que un cop avisat el cos de Banders i registrada la anella usada, aquest cos doni una altra anella al caçador per a que pugui continuar la cacera amb la seva colla.
-  APAPMA demana sobre la situació, des de la visió de la caça, de la Vall de Madriu pel procés que està patint de protecció de la UNESCO. Ens informen que la Vall està sota el regim de terreny cinegètic comú.
-  APAPMA demana informació sobre els incidents ocorreguts durant la setmana de l’isard. Hi ha un cas, el de fugida a l’alto del cos de banders que es troba en procés administratiu. Es preveuen per a fet molt greus multes econòmiques i retirada màxima del permís de caça de 3 anys. En casos de caça d’espècies protegides es directament un procés penal.


CONVOCATORIA PEL CONSELL ASSESSOR DE LA VALL DEL MADRIU-PERAFITA-CLAROR
09/11/2012
1. Aprovació darrera acta del Consell Assessor (11.07.2012)
Aprovada sense mes.

2. Pressupost 2013.
La Directora en fa la explicació dels pressupostos:
- Els comuns aporten 20.000€ cada un, total 80.000€
- Es preveu la aportació de 5.000€ per part de Govern.
- Els pressupostos contemplen el sou de la directora.
- També inclouen la despesa de fer la cartografia i zonificació de tota la Vall. Aquest feina serà adjudicada a una empresa externa, que amb tota la informació de que es disposa pugui fer la tria i presentar una proposta tècnica.
- També es preveu començar la promoció de la Vall a traves de díptics, vídeos, . . per fer conèixer la Vall.
- El representant de la UNESCO demana si esta pressupostat la creació d’una pagina web tal i com es va parlar en la darrera convocatòria. La Directora comenta que no esta pressupostat ja que no es preveu tenir-la per a l’any pressupostat, si no mes aviat per al 2014, on ja es preveurà incloure-ho al pressupost.
- El Sr.Albert Esteve, ministre de Cultura, comenta que a part del pressupost el seu ministeri te en marxa les ajudes a la conservació del patrimoni i que aquestes poden arribar fins al 50%.

3. Refugi Guardat
En un primer moment des de diferent departament de Govern es preveia la construcció d’un nou refugi guardat per permetre fer la volta a Andorra a traves dels GR. Però finalment els comuns i la directora, com així, Govern, prefereixen actualitzar/adaptar el refugi de l’Illa per a fer-lo guardat.
La sra. Cònsol de St. Julià informa que posen a disposició el refugi de Conangle, que passarà a ser gestionat pel comú a traves de Camp Rabassa, per així permetre un punt mes d’avituallament dins d’aquesta ruta dels GR.
La representant dels Cortalans, Sra. Aleix, informa de que hi ha un cortalà interessat en oferir/obrir una allotjament de turisme rural. Des de la direcció com així Govern es diu que es molt interessant i que entre d’altres motius de renunciar al nou refugi també s’ha tingut en compte el fet d’allunyar-lo dels nuclis de la vall per possibilitar que els propietaris cortalans puguin, si volen, desenvolupar aquesta activitat.

4. Edicte imatge de la Vall Madriu-Perafita-Claror.
Ens informen que els comuns a s’han posat d’acord, a falta de la ratificació d’alguns comuns, per a un edicte per a buscar la “imatge” de la Vall. Hem demanat que se’n faci arribar l’edicte, un cop ratificat per tots els comuns per a conèixer la orientació i/o objectius d’aquesta “imatge”.

5. Zonificació de la Vall Madriu-Perafita-Claror.
Aquesta zonificació a de permetre cartografiar per a saber i aplicar quines activitats i/o accions que es poden dur a terme en cada zona. Se’ns farà arribar els tipus de zonificació previstos.
Els Cortalans demanen que en els seu cas concret, que es preveu que siguin classificats com a zona especial, tots ells estiguin subjectes a les mateixes condicions, no com en l’actualitat que la cota 1300 els divideix.

6. Realització d’un vídeo promocional.
Ja comentat el l’apartat del pressupost, tant sols s’afegeix que tot i no ser encara adjudicat les diferents empreses contactades comenten el fet de demanar un període de com a mínim un anys per a poder obtenir imatges de les diferents estacions a la Vall.
7. Precs i preguntes.
Els Cortalans demanem com a prioritari un accés, no te per que ser rodat, a la Vall per accedir a les seves propietat i per a poder, si així o volen, reactivar els usos tradicionals de la vall.
També demanen majors subvencions per a poder mantenir la Vall.

Demanem, nosaltres, si la Comissió a previst o te en compte el fet de crear un “label” par a productes procedents de la vall per incentivar els usos tradicionals de la Vall, com la reintroducció de bestia oví, per la neteja del sotabosc, i així donar un valor afegit que permeti, tan a cortalans com a la Comissió ingressos per a poder mantenir la seva protecció. Se’ns informa que si que s’ha previst/pensat en aquesta opció, però no se’ns dona mes detalls.

També comentem que en la especificació de la vall, patrimoni de la UNESCO, les subvencions des de les administracions haurien d’anar mes enllà del comentat 50%, com així en la recerca de especialistes per refer els murs de pedra seca o les bordes, ja que les característiques de la vall com així el seu valor així s’ho valen.

No comentem res sobre l’accés ja que durant la demanda dels cortalans la directora informa que estan a punt de designar un dels professionals recomanats per la UNESCO sobre aquest tema. Restem a la espera de les propostes. No es preveu que es comenci aquestes valoracions fins a la pròxima primavera.

Demanem que per a les pròximes convocatòries aquestes se’ns faci a traves del correu electrònic, així també ens podem estalviar el paper, per agilitzar la comunicació. També demanem que se’ns faci arribar tota la documentació per aquest sistema (així serà mes fàcil fer-la arribar a la resta d’associacions)

Des de la UNESCO es comenta que en la darrera reunió feta per aquesta organització, parlant amb altres membres d’altres països els i han comentat que el canal televisiu History Channel com així el National Geogràfic realitzen documentals i/o curtmetratges sobre els espais protegits per la UNESCO. Tot i que des de la comissió es veu amb bons ulls que el vídeo el realitzi alguna empresa del país, es decideix posar-se en contacte amb aquests canal televisiu per veure si hi pot haver una col•laboració o realització d’aquest vídeo/documental. Es ressalta que aquest mitjans ofereixen una oportunitat promocional molt gran i que Andorra i la Vall Madriu-Perafita-Claror pot ser quelcom”exòtic” per aquests canals.


ESTIMES LA NATURA? FES-TE SOCI D’APAPMA!! 

ESTIMATS SOCIS I SIMPATITZANTS, us convoquem a la propera Assemblea d’APAPMA (Associació Protectora d’Animals, Plantes i Medi Ambient d’Andorra) el DIVENDRES 13 de JULIOL. En primera convocatòria a les 19h30, en segona convocatòria a les 20h00. L’Assemblea tindrà lloc al nostre local social situat a l’Av. Santa Coloma, 118 baixos (Santa Coloma, just al costat de la botiga Motosprint).

Ordre del dia:

1.        Resum d’accions fetes durant l’any 2011.

2.       Aprovació, si s’escau, dels Comptes 2011.

3.       Dimissió de la Junta actual.

4.       Candidatures i votacions per nova junta.                                        

5.       Propostes i propers projectes per l’any 2012.

6.       Aprovació, si s’escau, dels pressupostos 2012.

7.       Precs i preguntes. 

 

PER MILLORAR LA COMUNICACIÓ amb els nostres socis i simpatitzants d’una forma ecològica i sostenible, us demanem actualitzeu les vostres dades enviant un correu electrònic a l’adreça apapma@andorra.ad o a la web www.apapma.org.

 

Com Associació protectora del Medi Ambient volem no haver d’utilitzar els suports en paper com les cartes i poder així comunicar-nos de forma electrònica. Si no disposes d’e-mail, pots trucar-nos al tel. 724 724 o 363 309. LA NATURA, APAPMA i ANDORRA us ho agraïm!!


Desprès de l’avís d’un dels nostres socis, l’associació va posar-se en contacte amb el Comú d’Andorra la Vella per a que ens informessin de la tala d’un nombre important d’arbres del Parc Central. Vam realitzar una visita “in situ” i al mateix soci ens va fer arribar nombroses fotografies.
Vam parlar amb els responsables del comú, com així els treballadors del departament forestal, parcs  jardins, i com vam poder constatar, la tala es realitzava per motius de seguretat envers els usuaris del parc pel mal estat d’aquest arbres (Populus alba, Populus alba nivea i un exemplar de Fraxinus excelsior). La gran majoria afectats per podridura i altes malalties i/o patologies gairebé totes derivades d’anteriors podes, al nostre entendre mal realitzades.
El Comú ens va informar de la seva voluntat de reemplaçar la majoria d’aquest arbres per especies autòctones mes adaptades a les condicions del país i recuperar la massa arborea del parc per al gaudiment dels ciutadans

          


APAPMA ha acollit amb satisfacció la decisió anunciada per Govern de suspendre, per segon any consecutiu, la celebració de la Setmana de l’isard per permetre la recuperació de l’espècie, que encara pateix els efectes del pestivirus que va causar una gran mortaldat d’exemplars entre l’hivern i la primavera de l’any 2010.
En diferents declaracions a la premsa el president, Miquel Bru, recorda que es tracta “d’una decisió tècnica” i que les dades deixen clar que “no hi havia prou exemplars per autoritzar-la”. A més, posa en relleu que encara no és segur que el pestivirus hagi desaparegut del tot. Des d'APAPMA considerem  que si s’hagués permès la caça de l'Isard,es posava en perill la cabana.
  
  
LES DADES
El recompte d’exemplars va donar 411, la dada és inferior a la mitjana dels dar­rers sis anys i més baixa que els 432 del 2007.
A banda del nombre d’exemplars, tenim per un costat, el percentatge de cries d’isards que és massa baix (un 16,54%). Amb l’excepció del vedat de Sorteny, no s’arriba en cap zona al 20% que permet parlar d’una població estable. De l’altre costat, s’ha observat que els animals es troben principalment a les zones properes a les fronteres i n’hi ha pocs al centre del Principat. Per últim, excepte als vedats d’Enclar i Xixerella, la densitat d’isards és massa reduïda. Al ter­reny cinegètic comú és només de 0,7 animals per cada cent hectàrees, quan el mínim per a “una situació ideal” seria de 5.
Un darrer tema ha estat l’aparició de cinc casos sospitosos d’haver contret el pestivirus. En un dels animals morts ja s’ha confirmat la malaltia i en l’altre no s’ha pogut examinar el cos pel seu mal estat. Els altres tres casos encara s’estan analitzant.

Butlletí APAPMA

TECOB

logoGirgola.jpg

colom_0_0.jpg
jocnet_0.jpg
runa_0.jpg